• การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (KU-TCAS'61) รอบที่ 5 
รับสมัครวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2561
  • การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (KU-TCAS'61) รอบที่ 5 
รับสมัครวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2561
  • การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (KU-TCAS'61) รอบที่ 5 
รับสมัครวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2561

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561 (KU-TCAS'61) รอบที่ 5 รับสมัครวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2561

การรับสมัครเข้าศึกษาต่อมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ปีการศึกษา 2561
KU-TCAS'61 รอบที่ 5 การรับตรงอิสระ จำนวน 50 คน

***รับสมัครวันที่ 5-14 กรกฎาคม 2561***

สมัครออนไลน์ คลิก http://admission.ku.ac.th/

-- รอบสุดท้าย รอบเดียวเท่านั้น --

คุณสมบัติผู้สมัคร และ เกณฑ์การรับสมัคร   : คลิกรายละเอียด